Coachpakket 4

Team sessie

 1.449,00

Een gecertificeerde TMA Team coach begeleidt jou en jouw collega’s in een team sessie op basis van van jullie individuele uitkomsten van de TMA Talent Analyse.

Een team sessie geeft de deelnemers een verhelderend inzicht in de team cultuur en daarmee in de kwaliteiten en de valkuilen van het team.

Onder begeleiding van een ervaren, TMA gecertificeerde team coach is een team sessie dé manier om met je hele team aan de slag te gaan met talent management.

Duur: 1 dagdeel

Een standaard onderdeel in de TMA team sessie is ‘Op de Lijn”. In deze systemische oefening ervaren de deelnemers hoe het is om samen te werken met iemand die aan de andere zijde van het talent spectrum staat. ‘Op de lijn’ is een indringende exercitie die deelnemers echt inzicht geeft in wat de verschillende talentscores nu in de praktijk betekenen. Op deze oefening zijn meerdere varianten mogelijk. Bijvoorbeeld dat de deelnemers elkaar bevragen over de context waarin het team opereert. De team coach begeleidt, faciliteert en duidt inzichten.

Het is ook mogelijk om in de team sessie een concrete case of uitdaging te behandelen. Het team gaat dan aan het werk om gezamenlijk een competentieprofiel te definiëren voor de persoon die verantwoordelijkheid kan nemen voor de uitdaging of de case. In aansluiting hierop kunnen de deelnemers elk hun eigen performance matrix uitwerken en deze presenteren aan de groep.

Als er voorafgaand aan de sessie al een scherp profiel is of als er duidelijke kernwaarden zijn gedefinieerd, kan deze oefening ook worden gebruikt om te bepalen hoe de teamleden individueel en als team scoren op deze kernwaarden.

Een team sessie geeft ook inzicht in hoe het team het beste kan worden aangestuurd. Onder begeleiding van de TMA team coach kan de manager zijn/haar bevindingen presenteren en kunnen mogelijke afspraken over de wijze van aansturing en onderlinge verdeling van taken en verantwoordelijkheden worden besproken.

In de team sessie maakt de coach gebruik van 2 TMA rapportages:
- Team rapportage ‘Drijfveren en talenten’
- Team rapportage ‘Competentiematch & teampotentieel’